НАЦІЇ ПРОТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ентоні Сміт. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. – К: КІС, 2004. – 170 с.

Поняття «націоналізм» останнім часом зазнало значних змін у свідомості українців і певною мірою втратило свою суперечливість. Проте все ще залишилося мало зрозумілим для суспільства, ґрунтовно не дослідженим в українській науці. А почеплений окупантами ярлик продовжує над ним тяжіти через низьку інтелектуальну культуру суспільства.

 

 Здобута в 1991 році свобода творчого пошуку для науковців сприяла появі розробок як емпіричного, так і теоретичного характеру, присвячених цьому питанню. Проте суттєво відчувається вплив на розвиток сучасної української науки її довготривала ізоляція, ідосить часто наші дослідники «відкривають» те, що вже давно стало загальноприйнятим у західній науці. А український науковець (та й простий читач) дотепер відчуває читацький голод на праці західних дослідників.

 

 У цьому сенсі цінним є видання книги Ентоні Сміта — професора Європейського інституту Лондонської школи економіки й одного з найавторитетніших дослідників теорії нації та націоналізму.

 

«Націоналізм» становитиме значний інтерес для тих, хто починає знайомитися з цією проблематикою. У праці зроблено узагальнюючий виклад суті поняття націоналізму та суміжних понять: нація, національна ідентичність і національна держава — тих тем, які зараз хвилюють не лише українську спільноту, а й людство в цілому.

 

Водночас слід зазначити, що книга зацікавить і професійних дослідників, оскільки в праці спостерігається еволюція поглядів
Е. Сміта, найпомітніша в його наголошуванні на духовній якості нації.

 

Матеріал подається в короткій дискусійній формі, що дозволяє непідготовленому читачеві ознайомитися з існуючою різноманітністю поглядів у трактуванні походження, суті та перспектив націоналізму. За автором, національний розквіт відбувається завдяки реалізації трьох основних завдань націоналізму: здобутті національної незалежності (чи автономії), національного об’єднання, національної ідентичності. Поряд з розглядом понятійного змісту націоналізму, автор зосереджує увагу на розбіжностях між трактуваннями ідеології націоналізму, зокрема між «органічними» і «волюнтаристськими» підходами. Проведено аналіз основних теорій пояснення нації та націоналізму і з’ясовано їх взаємозв’язки.

 

У книжці розкрито історію розвитку нації і націоналізму. Аналізуються особливості формування етнічних й громадськихнацій, що є актуальним і для нашого суспільства.

 

Не оминув Е. Сміт увагою й актуальне сьогодні питання глобалізації та її взаємодії й впливу на націю та націоналізм. Попри існуючі скептичні думки про загибель націй і націоналізму, автор твердить: глобалізація аж ніяк не призводить до усунення націоналізму,  може навіть посилити його. Адже призводить не лише до уніфікації, але й до боротьби націй за свою самобутність.

 

 

Також зарубіжний дослідник у своїй праці бере приклади з історії формування та розвитку різних світових етнонаціональних спільнот. Є у книзі й згадки про Україну і український націоналізм. А доступний виклад матеріалу спричинить підвищений інтерес до книжки багатьох незнайомих з цією проблематикою, та й «зубри» теми можуть знайти в ній нові судження і підходи.

Василь ДЕРЕВІНСЬКИЙ