Навігатор для майбутнього видавця

56_11Видавничий маркетинг: Навч. посіб./В.Теремко. – К.: Академвидав, 2009. – 272 с.
Основні засади видавничого бізнесу: Навч. посіб./В.Теремко. – К.: Академвидав, 2009. – 140 с.

Кандидат філософських наук, доцент кафедри видавничої справи і редагування Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка Василь Теремко підготував і випустив у світ одразу два навчальні посібники видавничої тематики.
Найкраще розглядати ці книжки в комплексі. По-перше, вони вийшли майже одночасно. По-друге, чи так склалося, чи то так задумано, але обидва посібники доповнюють один одного: якщо виникають якісь питання при читанні одного, їх легко можна знайти в іншому.
У посібнику «Видавничий маркетинг» автор пропонує кожному, хто цікавиться видавничою справою як бізнесом, самотужки пройти шлях від самої суті маркетингу і його специфіки у видавничій сфері до методів впровадження вдалої видавничої стратегії. Популярно розкриваються питання про методи маркетингових досліджень у галузі книговидання, види і реалізації рекламних кампаній, подано аналіз асортименту видань. Оком професійного маркетолога автор намагається охопити всі етапи, відкрити всі потаємні двері в маркетинговій науці. Багато уваги приділяється аналізу клієнтів, видань, критеріїв оцінки – книга в першу чергу вчить аналізувати сприйняте, робити висновки. Не забув автор і про редакційно-видавничу підготовку видань та про інтегровані засоби маркетингових 1228741643115комунікацій видавництва.
Важливим аспектом видання є те, що до будь-якого опису або аналізу тут додається вдалий приклад із досвіду вітчизняних і зарубіжних видавництв та видавничих організацій. Причому книга є навігатором як для студента, так і для самостійного вивчення дисципліни, адже структурована так, що почати можна з будь-якого параграфу. До того ж вона написана просто й доступно, без зайвих термінологічних нагромаджень. Книга немов намагається бути другом і порадником.
Багато спільно у «Видавничому маркетингу» з іншою книгою В. Теремка – «Основні засади видавничого бізнесу». Деякі провідні аспекти в обох виданнях перегукуються, однак основна увага в другому посібнику приділяється методам, особливостям і ризикам у видавничому бізнесі. І знову тут на допомогу приходить “фірмове теремківське” вміння говорити коротко і посутньо. Хоча посібник вміщується всього на 140 сторінках, тут можна знайти і означення основних видавничих термінів, і приклади, і характеристику факторів успіху в даному виді бізнесу.
Опрацювання цих посібників не втомлює – адже викладення текстового матеріалу динамічне, а акцентування основних аспектів за допомогою шрифтів полегшує сприйняття інформації. Тож той, хто хоче опанувати ази книжкового бізнесу, може сміливо звертатися до цих книг. Безперечно, вони стануть у нагоді й зорієнтують у вивченні видавничої справи.

Юлія Колесник