Витяг з Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік»

Стаття 76.  Установити,  що  у  2008  році  передача в оренду державного  та  комунального  майна   здійснюється   виключно   на конкурсних  засадах,  крім  державного  та комунального майна,  що передається в оренду бюджетним установам,  музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під  творчі  майстерні), Пенсійному  фонду України та його органам,  державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження.

     При визначенні орендних ставок за комунальне майно  в  містах обласного значення, містах Києві та Севастополі, орендні ставки за державне майно,  які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними   і   застосовуються   як  стартові  при  проведенні конкурсу.

Розподіл видатків Державного бюджету (Додаток №3)

Код                        Стаття
1801100 | 0824 | Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культуриі мистецтва | 9. 3111 млн. грн
в тому числі Національнаспілка письменниківУкраїни |   3. 0000 млн. грн

1801140 | 0829 | Премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва | 2. 9794 млн грн

1801190 | 0825 | Бібліотечна справа    53. 7714 млн. грн.
Загальний фонд Всього                            52. 7939 млн. грн
Видатки споживання                                 46. 7939 млн. грн
З них оплата праці                                      27. 8290 млн. грн
Комунальні послуги                                      1. 5441 млн. грн
Видатки розвитку                                          6. 0000 млн. грн
Спеціальний фонд Всього                         0. 9775 млн. грн
Видатки споживання                                   0. 8410 млн. грн
З них оплата праці                                        0. 2098 млн. грн
Комунальні послуги                                      0. 0217 млн. грн
Видатки розвитку                                          0. 1365 млн. грн

1801290| 0829 | Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" | 3. 0000 мнл грн.

1801300 | 0832 |Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного та літературно-художнього напрямку |  5. 1945 млн. грн.

1801310 | 0825 |Забезпечення розвитку та застосування української мови |     40. 0000 млн. грн.|
З них оплата праці            12. 0000 млн грн.
З них видатки розвитку            28. 0000 млн грн

1811080 | 0180 | Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на проведення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя |  20. 0000 млн. грн

1701020 | 0840 | Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності |  4. 4936 млн грн.
Загальний фонд Всього        3. 4936 млн. грн.
Видатки розвитку                    3. 4936 млн. грн.
Спеціальний фонд Всього   1. 0000 млн. грн.
Видатки споживання             0. 0015 млн. грн.
Видатки розвитку                    0. 9985 млн грн.

1701170 | 0850 | Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках |  7. 4000 млн. грн.

1701110 | 0833 | Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга»|  40. 0000 млн. грн

2201230 | 0970 |Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів |    129. 9588 млн. грн.
З них видатки споживання             9. 4134 млн. грн
З них видатки розвитку               120. 5454 млн. грн

Верховна Рада України