Розпорядження КМУ від 16 травня 2007 року № 284-р Про затвердження плану заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 16 травня 2007 р. N 284-р
                               Київ

          Про затвердження плану заходів щодо створення
            сприятливих умов для розвитку вітчизняного
               книговидання та книгорозповсюдження
 

     Затвердити план  заходів  щодо створення сприятливих умов для розвитку  вітчизняного  книговидання  та  книгорозповсюдження,  що додається.
 

     Прем’єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 51
 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                               від 16 травня 2007 р. N 284-р

                               ПЛАН
             заходів щодо створення сприятливих умов
              для розвитку вітчизняного книговидання
                      та книгорозповсюдження
 

——————————————————————
|    Найменування заходу    |   Відповідальні        |Строк виконання|
|                                                  |    за виконання        |                                |
|———————————— +————————— +—————     —  |
|1.  Розроблення і                 |Держкомтелерадіо |    липень              |
|    подання Кабінетові         |МКТ                              |    2007 р.              |
|    Міністрів України              |МОН                            |                                |
|    проекту концепції             |Мінфін                        |                                |
|    державної програми       |Мінекономіки           |                                |
|    популяризації                    |Національна            |                                |
|    вітчизняної                         |академія наук          |                                |
|    книговидавничої               |                                     |                                |
|    продукції                             |                                      |                               |
|———————————— +—————————-+———————–|
|2.  Підготовка і                      |Держкомтелерадіо  |2007-2008 роки |
|    подання Кабінетові         |Мінфін                         |                                |
|    Міністрів України              |Мінекономіки           |                                |
|    пропозицій щодо:            |Мін’юст                        |                                |
|                                                  |МКТ                              |                                |
|    удосконалення                 |МОН                             |                                |
|    законодавства, яке         |Національна              |                               |
|    регламентує                      |академія наук            |                               |
|    діяльність суб’єктів          |                                      |                                |
|    видавничої справи,         |                                       |                                |
|    з урахуванням                   |                                      |                                 |
|    сучасного стану і              |                                       |                                |
|    тенденцій розвитку         |                                       |                                |
|    видавничої сфери           |                                       |                                |
|———————————– -+———————– —-+————————|
|    внесення змін до             |Держмитслужба       |    2007 рік             |
|    статті 19 Закону               |Держкомтелерадіо  |                                 |
|    України "Про Єдиний    |Мінфін                          |                                 |
|    митний тариф"                 |                                       |                                 |
|    ( 2097-12 ) у частині        |                                       |                                 |
|    приведення текстового |                                       |                                 |
|    опису товарів та кодів    |                                        |                                |
|    товарів у                             |                                        |                                |
|    відповідність з                  |                                        |                                |
|    УКТЗЕД ( 2371а-14,         |                                        |                                |
|    2371б-14, 2371в-14,        |                                        |                                |
|    2371г-14 ),                          |                                        |                                |
|———————————— -+—————————-+————————|
|3.  Забезпечення                 |Держкомтелерадіо    |2007-2008 роки |
|    удосконалення                |Держспоживстандарт|                               |
|    нормативних                    |                                         |                                |
|    документів з питань       |                                         |                                |
|    видавничої справи,         |                                         |                                |
|    зокрема національних  |                                         |                                |
|    стандартів, з                     |                                         |                                |
|    урахуванням                    |                                         |                           |
|    сучасних технологій       |                                         |                           |
|    виготовлення                   |                                         |                           |
|    видавничої продукції     |                                          |                           |
|————————        — +————–             ——+—————       |
|4.  Підготовка                      |Держкомтелерадіо          |    липень           |
|    пропозицій щодо             |Мінфін                             |    2007 р.           |
|    створення                         |Мінекономіки                  |                           |
|    загальнодержавної           |Мінтрансзв’язку             |                           |
|    мережі                               |Національна                    |                           |
|    книгорозповсюдження    |академія наук                  |                           |
|                                               |Рада міністрів                 |                           |
|                                               |Автономної                     |                           |
|                                               |Республіки Крим            |                           |
|                                               |обласні, Київська            |                           |
|                                               |та Севастопольська        |                            |
|                                               |міські                                |                           |
|                                               |держадміністрації           |                            |
|————————–          -+—————             —–+—————        |
|5.  Створення єдиної            |Держкомтелерадіо          |    2007 рік          |
|    інформаційної                   |Мінтрансзв’язку             |                            |
|    мережі у                             |МКТ                                |                            |
|    книговидавничій справі,  |Мінекономіки                 |                            |
|    що складається з              |МОН                                 |                            |
|    інтернет-порталу             |Національна                      |                            |
|    "Книги України" та         |академія наук                   |                            |
|    інформаційної системи   |Рада міністрів                   |                            |
|    "Книги, що виходять      |Автономної                        |                            |
|    друком"                            |Республіки Крим               |                            |
|                                              |обласні, Київська               |                            |
|                                              |та Севастопольська           |                            |
|                                              |міські                                   |                           |
|                                              |держадміністрації              |                           |
|————————–         -+—————-                —-+—————       |
|6.  Підготовка пропозицій  |Держкомтелерадіо            |    жовтень          |
|    щодо встановлення          |Рада міністрів                   |    2007 р.            |
|    нормативів                        |Автономної                       |                            |
|    мінімального                    |Республіки Крим               |                           |
|    забезпечення громадян   | обласні, Київська              |                           |
|    книготорговельними       |та Севастопольська           |                           |
|    послугами в розрізі         |міські                                   |                            |
|    адміністративно-              |держадміністрації             |                             |
|    територіальних одиниць |                                            |                             |
|————————-          –+—————-                —-+—————        |
|7.  Включення                       |Держкомтелерадіо            |    2007 рік          |
|    тематичних теле- і            |Національна                      |                             |
|    радіопрограм, що             |телекомпанія                      |                            |
|    пропагують читання        |Національна                       |                             |
|    і популяризують              |радіокомпанія                     |                             |
|    книги, до державного      |                                             |                            |
|    замовлення на                   |                                             |                            |
|    виробництво теле- і          |                                             |                           |
|    радіопродукції                  |                                             |                            |
|———————–          —-+—————-                  —-+—————       |
|8.  Підготовка  і                    |Держкомтелерадіо              |-"-                        |
|    подання Кабінетові          |МОН                                    |                             |
|    Міністрів України            |МКТ                                     |                             |
|    пропозицій щодо              |МЗС                                     |                              |
|    приєднання до Угоди       |                                             |                              |
|    про ввезення матеріалів   |                                             |                               |
|    освітнього, наукового      |                                             |                               |
|    і культурного характеру  |                                             |                               |
|    (Флорентійська                 |                                             |                               |
|    угода) від 17 червня         |                                              |                              |
|    1950 р. та протоколу до   |                                              |                             |
|    неї ( 995_311 )                   |                                              |                              |
|———————–          —-+—————-                  —-+—————          |
|9.  Розроблення:                   |                                               |                              |
|———————          ——+——————-                   -+—————          |
|    порядку забезпечення      |МОН                                     |      -"-                    |
|    випуску і доставки           |Держкомтелерадіо               |                              |
|    навчальної літератури      |Мінсім’ямолодьспорт          |                             |
|    для загальноосвітніх та    |                                               |                             |
|    професійно-технічних      |                                               |                             |
|    навчальних закладів         |                                               |                             |
|———————–           —-+——————                  –+—————         |
|    порядку проведення         |МОН                                      |      -"-                  |
|    апробації та                       |Держкомтелерадіо                |                            |
|    моніторингових                |Мінсім’ямолодьспорт           |                            |
|    досліджень навчальної    |                                                |                            |
|    літератури для                  |                                                |                            |
|    загальноосвітніх               |                                                |                            |
|    навчальних закладів         |                                                |                            |
|———————–          —-+—————-                    —-+—————        |
|10. Сприяння створенню     |МОН                                       |      -"-                  |
|    інституту незалежних      |                                                 |                            |
|    експертів з питань            |                                                 |                            |
|    визначення якості             |                                                 |                            |
|    змісту підручників           |                                                 |                            |
|———————–          —-+—————                      —–+—————       |
|11. Підготовка                      |                                                  |                            |
|    пропозицій щодо:             |                                                  |                            |
|————————–          -+—————–                      —+—————        |
|    законодавчого                   |Держкомтелерадіо                  |    червень          |
|    забезпечення                     |Рада міністрів                          |    2007 р.           |
|    переважного

Кабінет Міністрів України