Путін ліквідує російську Книжкову Палату

*

Галузевий сайт Pro-Books.ru організовує збір підписів під петицією про скасування рішення про ліквідацію Російської книжкової палати (РКП), прийнятого 9 грудня 2013. Петиція розміщена на ресурсі change.org.

 

9 грудня 2013 президентом РФ Володимиром Путіним був підписаний Указ № 894 «Про деякі заходи щодо підвищення ефективності діяльності державних засобів масової інформації». У відповідності з даним указом ліквідується федеральна державна бюджетна установа науки «Російська книжкова палата» з подальшою передачею закріпленого за ним на праві оперативного управління майна у господарське відання федерального державного унітарного підприємства «Інформаційне телеграфне агентство Росії (ІТАР-ТАСС)» (м. Москва)». Прийняття рішення про ліквідацію РКП в нинішньому її статус було повною несподіванкою як для колективу Палати, так і для всього вітчизняного книжкового бізнесу. Це рішення ніяк попередньо не обговорювалося і не узгоджувалося, ні з керівництвом Палати, ні з галузевим книжковим співтовариством.

 

Особливе здивування професійного співтовариства викликало те, що в Указі № 894 від 09.12.2013 функції РКП описуються одним абзацом, що стосуються виконання закону про обов’язковий примірник – ці завдання документ пропонує покласти на ІТАР-ТАСС і ВГТРК. Про інші функціях Книжкової палати, зокрема, діяльність з присвоєння ISBN, веденні галузевої статистики, організацію роботи держархіву друку, формування бібліографічної бази тощо, в документі нічого не говориться. Другий спірний момент – це передача функцій РКП «Інформаційному телеграфному агентству Росії (ІТАР-ТАСС)». Функції Книжкової палати не мають нічого спільного з функціями зазначеної організації як і будь-якого іншого інформаційного агентства.

 

Російська книжкова палата – науково-інформаційний центр російського книжкової справи. Основні статутні функції Палати – державна бібліографія та статистика друку, вічне (архівне) зберігання «книжкової пам’яті» нації та поповнення фондів провідних бібліотек країни (за рахунок обов’язкових примірників, одержуваних у законодавчо встановленій кількості), випуск державних бібліографічних покажчиків і науково-методичного журналу, розробка та перегляд державних стандартів у сфері книжкової справи, інструктивно-методична допомога бібліотечних і бібліографічним установам, видавничим та книготорговельним структурам. Також Палата є національним агентством ISBN (міжнародний стандартний книжковий номер – основний ідентифікатор друкованого видання), веде наукову і науково-інформаційну роботу.

 

Неминучими наслідками ліквідації Книжкової палати стануть:

  • тимчасова перерва або повне припинення випуску державних бібліографічних покажчиків, що неминуче відкине російську науку на півтора століття назад;
  • тимчасове або постійне припинення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері друку та бібліографії, статистичного обліку книговидання;
  • постановка питання про створення альтернативного національного агентства ISBN;
  • освіта вакууму в джерелознавстві;
  • загроза існуванню Державного архіву друку Росії, структурно входить до складу Російської книжкової палати і здійснює зберігання обов’язкових примірників усіх видань російською мовою, що вийшли з 1917 року.

Ліквідація Палати, тобто знищення або передача її функцій непрофільним установам, може призвести до непередбачуваних наслідків для вітчизняного книжкового справи і культури країни в цілому.

У зв’язку з викладеним, просимо переглянути прийняте рішення і вжити заходів щодо збереження Палати для подальшого виконання її функцій.

Підписати петицію можна тут.

 

Рro-books.ru