НБУ вводить в обіг монету ”Богдан-Ігор Антонич”

Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, з 28 жовтня вводить в обіг ювілейну монету “Богдан-Ігор Антонич” номіналом 2 грн.
Як повідомляє УНІАН, монета присвячена поету, який збагатив українську літературу філософською лірикою, релігійними, космічними мотивами. Поезія Богдана-Ігоря Антонича відіграла важливу роль у розвитку українського літературного модернізму.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість – спеціальний анциркулейтед, маса – 12,8 г, діаметр – 31 мм, тираж – 35 тисяч штук. Гурт монети – рифлений.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч півколом напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, рік карбування монети – 2009 (унизу), у центрі – номінал 2/ГРИВНІ, праворуч і ліворуч від якого по діагоналі – композиція, що стилізовано відображає образне трактування поезії Антонича (космічна – праворуч, рослинна – ліворуч), та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Богдана-Ігоря Антонича на тлі рослинного мотиву, праворуч – роки життя 1909/1937, унизу півколом напис – БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ.
Автори ескізів – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Автор моделей – Володимир АТАМАНЧУК.