Івано-Франківський часопис "Паперова зозуля" запрошує авторів

 

Неперіодичний літературний часопис "Паперова зозуля" повідомляє про власну реанімацію, реінкарнацію та реґенерацію. Часопис запрошує до реакції молодих авторів, себто, пропонує можливість публікації художніх, прозових і поетичних, текстів українською мовою.

 

"Паперова зозуля" #1 з’явилась у 2006 році (видавництво "Лілея-НВ", Івано-Франківськ). Номер вийшов цілковито і повністю наповнений молодою станіславською літературою, плюс два харківські бонуси, плюс ілюстрації: разом – 120 сторінок.

 

Пропоновані до публікації у часописі тексти (обмежень щодо обсягу та змісту немає) можна надсилати на електронну адресу: paperova.zozulja@gmail.com