Переосмислення історії

Валерій Шевчук Козацька держава як ідея в системі суспільно–політичного мислення XVI–XVIII ст. – К.: Грамота, 2007. – 720 с.

Валерія Шевчука можна сміливо назвати класиком української літератури – не одне покоління читачів захоплюється його неперевершеною прозою, стиль якої критики називають фірмовим “шевчуківським”. Згадати хоча б “Дім на горі”, “Біс плоті”, “На полі смиренному”…
До того ж він не лише письменник, а й історик та літературознавець, що опублікував наукові дослідження про Тараса Шевченка, Івана Мазепу, барокову та ренесансну літературу, українську суспільно-політичну думку та багато іншого.
Цього року у видавництві “Грамота” вийшла нова книга Валерія Шевчука, присвячена ідеї Козацької держави. Двотомне видання “Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення 16-18 ст.” – передусім наукове. Але воно буде цікавим не лише науковцям, викладачам і студентам, а й усім, кому небайдужа наша історія.
Дослідження охоплює проміжок часу від втрати державної незалежності Великого князівства Литовського, тобто початку формування козацтва як автономної збройної сили, через Хмельниччину, добу Руїни, Коліївщину, до падіння й ліквідації Козацької держави. Видання містить значну кількість рідкісних ілюстрацій та документів, без яких картина становлення й розвитку Козацької держави була б неповною.
Як зазначає автор, книга писалася не як популяризаційний курс української історії певного періоду – це виклад розвитку однієї з найзначніших ідей українського державотворення, де він прагнув не лише дослідити ті чи інші явища, а й осмислити їх. Це неупереджений, вільний аналітичний погляд на події, що нерідко спотворювалися певними дослідниками або й замовчувалися на догоду панівній ідеології. Прискіпливе і ґрунтовне вивчення фактів, пов’язаних із Козацькою державою, дає змогу по-іншому подивитися на певні сторінки нашої історії. І автор, розмірковуючи над ідеями й механізмами державотворення, намагаючись збагнути їх, запрошує до цього й читачів.

Мирослава Крат