Розпорядження “Про вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 25 червня 2008 р. N 902-р
Київ

Про вимоги щодо функціонування
об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією


З метою відновлення торговельної мережі з продажу книжкової
продукції рекомендувати:

міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям дотримуватися вимог
щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою
продукцією згідно з додатком та враховувати їх під час розроблення
відповідних програм соціального і економічного розвитку;

органам місцевого самоврядування вжити заходів для
підтримання книготорговельної мережі та її належного розвитку.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2008 р. N 902-р

ВИМОГИ
щодо функціонування об'єктів роздрібної
торгівлі книжковою продукцією


------------------------------------------------------------------
| Адміністративно- | Мінімальна | Площа приміщення |
| територіальна одиниця |кількість об'єктів | для |
| |роздрібної торгівлі| торгівлі, що |
| | | перебуває |
| | | у державній або |
| | | комунальній |
| | | власності, кв. |
| | | метрів |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|1. |Село із загальною | | |
| |чисельністю жителів:| | |
| |--------------------+-------------------+-------------------|
| |до 5 тис. |книжковий кіоск | до 20 |
| |--------------------+-------------------+-------------------|
| |від 5 тис. |книжковий прилавок | -"- |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|2. |Селище із загальною | | |
| |чисельністю жителів:| | |
| |--------------------+-------------------+-------------------|
| |до 5 тис. |книжковий кіоск | -"- |
| |--------------------+-------------------+-------------------|
| |від 5 до 10 тис. |книжковий прилавок | від 20 |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|3. |Місто (без районного|книжковий магазин | від 100 |
| |поділу) із загальною| | |
| |чисельністю жителів | | |
| |до 20 тис. | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|4. |Місто (без районного| -"- | -"- |
| |поділу) - на кожні | | |
| |20 тис. жителів | | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|5. |Район міста - на | -"- | від 50 |
| |кожні | | |
| |20 тис. жителів | | |
------------------------------------------------------------------

Кабінет міністрів України

  • Валерій

    Зовсім не розумію чи ЮВТ підтримує україномовне книговидання чи ні? Пнеться у Президенти України а нічого українського не підтримує!