Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки книговидавничої
справи в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 14, ст.195 )
 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 5 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ) (Відомості  Верховної Ради України,  2003 р.,  N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162) доповнити частиною четвертою такого змісту:

     "Державна закупівля послуг з випуску (підготовки до  видання, виготовлення  та  розповсюдження) книжкової продукції здійснюється із застосуванням  процедури  закупівлі  в  одного  учасника  такої процедури  відповідно  до  законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг  за  державні кошти"  ( 1490-14 ),  "Про  авторське право  і  суміжні  права"  ( 3792-12 ),  інших  законів України  з урахуванням особливостей,  визначених цим Законом.  При проведенні процедур  закупівлі  послуг  з  випуску  (підготовки  до  видання, виготовлення  та  розповсюдження)  книжкової   продукції   учасник процедур  закупівлі  самостійно визначає постачальників необхідних для   випуску   (підготовки   до    видання,    виготовлення    та розповсюдження)  матеріалів,  але замовником встановлюється вимога щодо  обов’язкового  використання  учасником  процедур   закупівлі друкарського    паперу   та   палітурного   картону   вітчизняного виробництва.  Надання переваг учаснику процедур закупівлі  залежно від форми власності забороняється".

     2. У  статті  19  Закону  України  "Про  Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради  України,  1992  р.,  N  19, ст. 259;  1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3,  ст.  20,  N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406;  2001 р.,  N 11,  ст.  46,  N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р.,  N 5,  ст.  31,  ст.  34,  N 11,  ст.  81, N 33, ст. 236, ст. 238,  N 35,  ст.  259,  N 36,  ст. 266; 2003 р., N 14, ст. 99, N 24, ст. 162, N 29, ст. 235):

     1) пункт "о" викласти в такій редакції:

     "о) у період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2009 року товари, які  не  виробляються  в  Україні  і  ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та  діяльності  з виготовлення книжкової продукції,  яка виробляється в Україні,  та мають    згідно    з     Українською     класифікацією     товарів зовнішньоекономічної  діяльності  (УКТ ЗЕД) ( 2371б-14, 2371г-14 ) такі коди:

——————————————————————
  Код товару   |
   згідно з        |         Опис товару
   УКТ ЗЕД     |
——————————————————————
3211 00 00            Готові сикативи
3212 90 31 00,      Тільки  пігменти (включаючи  металеві  порошки  та
3212 90 39 00       металеві  пластівці),  дисперговані   у  неводному
                              середовищі у  вигляді  рідини,  пасти  або  густої
                               маси,   гатунків,    які    використовуються   для
                               виробництва  друкарських фарб  (включаючи  емалі),
                               крім  перламутрової есенції  та тих, що на  основі
                               алюмінієвого порошку
3215 11 00 00        Фарби друкарські чорні
3215 19 00 00        Фарби друкарські, крім чорної
3505 10 50 00,        Модифіковані  крохмалі,   які  використовуються  в
3505 10 90 00         паперовій промисловості
3701 30 00 00         Тільки пластини (алюмінієві) із  нанесеним на  них
                                 сенсибілізованим   (світлочутливим)    шаром    та
                                 пластини,   фотополімеризаційно    придатні    для
                                виготовлення   друкарських  форм   у   поліграфії,
                                довжина  будь-якого боку яких  перевищує  255  мм;
                                пластини   (магнієві)   із    нанесеним   на   них
                                сенсибілізованим   (світлочутливим)    шаром   для
                                виготовлення  штампів для тиснення  в  поліграфії,
                                довжина  будь-якого боку яких  перевищує  255  мм;
                                 фотоплівки   плоскі  (листові)   для  виготовлення
                                 фотоформ  у  поліграфії, довжина  будь-якого  боку
                                 яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00          Фотоплівки  рулонні для виготовлення   фотоформ  у
                                 поліграфії  завширшки понад  610  мм  і  завдовжки
                                 понад 200 м
3702 43 00 10         Фотоплівки  рулонні для  виготовлення  фотоформ  у
                                поліграфії завширшки понад  610 мм і завдовжки  не
                                більш як 200 м
3702 44 00 90         Фотоплівки  рулонні для  виготовлення  фотоформ  у
                                 поліграфії завширшки  понад 105 мм, але  не  більш
                                 як 610 мм і завдовжки понад 200 м
3907 50 00 00         Смоли алкідні
4008 21 90 00         Офсетні гумові пластини із непористої  гуми,  крім
                                покриття для підлог і матів
4703 21 00 00         Целюлоза з деревини, натронна  чи сульфатна,  крім
                                розчинних сортів, невибілена з хвойних порід
4703 29 00 00          Целюлоза з деревини, натронна  чи сульфатна,  крім
                                розчинних  сортів, напіввибілена  або  вибілена  з
                                листяних порід
4704 21 00 00          Целюлоза  з  деревини сульфітна,  крім   розчинних
                                сортів,  напіввибілена  або  вибілена   з  хвойних
                                порід
4707 90 10 00         Несортовані   відходи  паперу   або   картону   та
                                макулатура
4707 90 90 00          Відсортовані  відходи  паперу   або   картону   та
                                   макулатура
5901 10 00 00           Тільки  тканини  для  виготовлення  палітурок  для
                                  книг
8439 10 00 00,           Обладнання  для  виробництва   паперової  маси   з
8439 20 00 00,           целюлозних   волокнистих    матеріалів   або   для
8439 30 00 00            виробництва чи оброблення паперу або картону
8440 10 00 00            Обладнання  для оправлення, включаючи  машини  для
                                   брошурування
8441 10 00 00             Інше   обладнання  для   виробництва   товарів   з
                                    паперової  маси,  паперу  або  картону,  включаючи
                                    різальні машини будь-якого типу
8443 11 00 00,            Машини  для  офсетного  друку   та  обладнання   і
8443 19 10 00,            частини    до   них,    крім    товарної   позиції
8443 19 31 00,  8443 90 05 00
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів  платник  податку  зобов’язаний  сплатити  ввізне  мито  в установленому законом порядку";

     2) пункт  "у",  внесений  до  статті  19  Законом України від 4 липня  2002 року  N 40-IV ( 40-15 )  (Відомості  Верховної  Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266) вважати пунктом "у-1";

     3) пункт "ф" виключити.

     3. У   статті  11  Закону  України  "Про  податок  на  додану вартість" (  168/97-ВР  )  (Відомості  Верховної   Ради   України, 1997 р.,  N 21,  ст.  156,  N 37,  ст.  239,  N 38, ст. 250, N 47, ст. 294,  N 51,  ст.  305,  ст.  307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83,  N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст.  33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142,  N 26,  ст.  214,  ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35,  ст.  302,  N 38,  ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356,  ст.  357,  N 51,  ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 14, ст. 16, N 3,  ст.  20,  N 10,  ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197,  N 26,  ст.  209,  N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36,  ст.  300,  N 38,  ст.  318,  N 40,  ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р.,  N 4,  ст.  15,  N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31,  N 9,  ст.  68,  N 12-13,  ст.  92,  N 15,  ст. 100, N 31, ст. 214,  N 33,  ст.  238,  N 36,  ст.  266; 2003 р., N 6, ст. 49, N  10-11,  ст.  86,  N  14,  ст. 99, N 24, ст. 162, N 36, ст. 280, ст. 281; 2004 р., N 5, ст. 23, N 10, ст.105, ст.110):

     1) в абзаці першому пункту 11.37:

     слова та цифри "до 1 січня 2008  року"  замінити  словами  та цифрами "до 1 січня 2009 року";
     слова "визначених  пунктом  "ф" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"  замінити  словами  "визначених  пунктом  "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ),  а також операції з продажу цих товарів видавництвам і  підприємствам поліграфії на території України";

     2) пункт 11.38 викласти в такій редакції:

     "11.38. Тимчасово  до  1  січня  2009  року  звільняються від оподаткування операції з  виконання  робіт  та  надання  послуг  у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами,    видавничими    організаціями,     підприємствами поліграфії,  розповсюджувачами  книжкової продукції,  виробленої в Україні,  операції з виробництва та/або продажу паперу і  картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, а також операції з продажу книжкової продукції, виробленої в Україні, крім послуг  реклами,  розміщення  матеріалів  рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру";

     3) доповнити статтю пунктом 11.40 такого змісту:

     "11.40. Тимчасово до  1  січня  2009  року  звільняються  від оподаткування   операції  з  виконання  робіт  та  надання  послуг суб’єктами підприємницької діяльності – резидентами  України,  які одночасно    здійснюють   видавничу   діяльність,   діяльність   з виготовлення,  розповсюдження книжкової продукції  та  виробництва паперу   і  картону.  При  цьому  валовий  дохід  такого  суб’єкта підприємницької діяльності,  отриманий від видавничої  діяльності, діяльності  з виготовлення,  розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від   загальної  суми  його  валового  доходу  за  перший  звітний (податковий)   період   з   часу   створення    такого    суб’єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його валового доходу за попередній звітний (податковий) рік".

     4. Підпункт 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 Закону  України  "Про оподаткування   прибутку   підприємств"  ( 334/94-ВР )  (Відомості Верховної Ради України,  1997 р.,  N 27,  ст.  181; 2003 р., N 24, ст. 162) викласти в такій редакції:    
"7.13.7. Тимчасово  до  1  січня  2009  року звільняється від оподаткування   прибуток   видавництв,   видавничих   організацій, підприємств  поліграфії  та  розповсюджувачів книжкової продукції, отриманий від видавничої діяльності,  діяльності з виготовлення  і розповсюдження  книжкової  продукції,  виробленої в Україні,  крім видань рекламного та еротичного  характеру.  При  цьому  прибуток, отриманий   від   надання  рекламних  послуг,  оподатковується  на
загальних підставах.

     Суми коштів,  вивільнених у  зв’язку  з  наданням  податкових пільг,   спрямовуються   суб’єктом   господарської   діяльності  – платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної  бази, розроблення   і   запровадження  новітніх  технологій,  розширення виробництва книжкової продукції в порядку,  визначеному  Кабінетом Міністрів України".

     II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 

 Президент України                                         Л.КУЧМА

 м. Київ, 20 листопада 2003 року
          N 1300-IV

Верховна Рада України