Ідучи з посади, Ющенко хряснув мовними дверима

Указ про Концепцію державної мовної політики, підписаний Президентом Ющенком, зачіпає практично всі сфери мовного обігу – від географічних назв до інтернету, від  правопису до Хартії мов нацменшин. Що цікаво – окрім загальних слів Указ містить аналіз мовних проблем, опис шляхів їх подолання і навіть очікувані результати.

Зокрема документ ставить завдання:

 • забезпеченню безумовного додержання норм статті 10 Конституції України та законодавства про мови;
 • утвердженню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, а також під час здійснення посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування представницьких функцій у міжнародному спілкуванні;
 • посиленню функції державної мови як об’єднавчого і консолідаційного чинників в українському суспільстві, засобу зміцнення державної єдності України;
 • підвищенню загальної мовної культури населення, розвитку мов національних меншин, задоволенню мовних потреб українців, які проживають за межами України;
 • захисту мовно-культурного та мовно-інформаційного простору України;
 • забезпеченню гідного місця української мови у всесвітньому мовно-інформаційному просторі;
 • створенню умов для вивчення громадянами України мов міжнародного спілкування.
 • Пріоритетами у реалізації державної мовної політики мають бути:
 • приведення практики застосування законодавства про мови у відповідність із Конституцією України та Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп (справа про застосування української мови);
 • приведення Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» у відповідність з об’єктом та цілями Хартії в її автентичній редакції;
 • створення належної законодавчої бази щодо державної підтримки книговидання, засобів масової інформації, пісенної продукції українською мовою та мовами національних меншин;
 • забезпечення права громадян на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації (пресу), рекламу, а також на перегляд іноземних фільмів, дубльованих або озвучених чи субтитрованих українською мовою;
 • розвиток українського сегмента Інтернету та комп’ютерного забезпечення українською мовою;
 • забезпечення відповідно до законодавства утворення та передачі українською мовою географічних назв;
 • поліпшення якості українського мовлення на вітчизняних теле- і радіоканалах;
 • розроблення та затвердження державних цільових програм з питань розвитку української мови;
 • створення системи дієвого контролю за додержанням законодавства про мови та механізму його здійснення;
 • удосконалення інституціонального забезпечення реалізації державної мовної політики, підвищення престижу української мови, виховання української мовної свідомості та національної гідності;
 • завершення роботи над єдиним загальнонаціональним правописом та забезпечення науково обгрунтованого нормування і вдосконалення української мови;
 • розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї;
 • дослідження і популяризація давніх писемних пам’яток, збереження та вивчення діалектів української мови для її розвитку і збагачення;
 • вироблення дієвих механізмів захисту української мови та мов національних менших України від будь-яких проявів публічного приниження чи зневажання;
 • моніторинг мовної ситуації в Україні, висвітлення актуальних проблем державної мовної політики в засобах масової інформації.

Повний текст Указу № 161/2010 опубліковано на сайті Президента.

Цікаво, чи відмінить його наступний президент?

І ще одне: де ж Ви раніше були, шановний Вікторе Андрійовичу?