Поляк за походженням — українець за світоглядом: 175 років тому народився Тадей Рильський

Рильський_Тадей

 

Його батько був польським шляхтичем, мати — із роду князів Трубецьких. Натомість Тадей іще студентом долучився до гуртка хлопоманів. Так поляки зневажливо називали прихильників селянства. Хлопомани порвали зв’язки з польським громадянством і заявили, що принцип солідарности з народом включає і поворот до української національності, «яку їхні предки зрадили задля привілеїв польського шляхетсва».

 

1859 року в Києві постала Київська (Стара) громада. Її утворили хлопомани та духовні послідовники Кирило-Мефодіївського братства. Хлопомани, зокрема й Рильський, допомагали закладати недільні школи. Щоби навчити селян писемності, співпрацювали з редакцією «Основи». Тадей Рильський входив тоді до числа співробітників часопису. Він друкував там свої праці з етнографії та економіки.

 

Тадей Рильський відкрив школу для сільських дітей, яку утримував на власні кошти і в якій сам учителював. В селі Романівка, де був його маєток, укомплектував бібліотеку. Досконало вивчив цивільні закони й давав безкоштовні юридичні консультації романівцям і жителям навколишніх сіл, часто виступав як адвокат.

 

Послідовний в усьому, Тадей Рильський узяв за дружину неписьменну селянську дівчину Меланію Чуприну. Годі казати, що третій син, названий на честь Максима Залізняка, поет Максим Рильський, міг народитися тільки в такому середовищі й сформувався під впливом ідей, якими жив його батько.

 

У квітні 2014 року Благодійний фонд «Троянди й виноград» імені Максима Рильського представив книгу «Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив» (видавництво «Успіх і кар’єра», 2013) на 576 сторінок. Це перше зібрання наукової спадщини Тадея Рильського, куди увійшли його дослідження з питань економіки, етнографії та фольклористики, а також архівні матеріали до біографії.