Повне зібрання Антонича вийшло до ювілею письменника

З нагоди святкування 100-річчя від дня народження одного з найвизначніших українських ліриків ХХ століття Богдана Ігоря Антонича видавництво «Літопис» у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка видало повне академічне зібрання творів Богдана Ігоря Антонича, куди увійшли поетичні і прозові твори, поетичні переклади, лібрето опери «Довбуш», статті, листи, неопубліковані раніше фрагменти, документи, нотатки Антонича, які мають велике значення для осмислення багатогранної особистості письменника.

Повне зібрання творів Антонича виходить друком уперше, вміщуючи понад 40 нових текстів. Ще за життя поета окремими виданнями побачили світ лише три його збірки. За рік після смерті вийшло друком ще дві збірки, підготовлені за рукописом. Решта творів Антонича були надруковані в різноманітних періодичних виданнях того часу, деякі так і не побачили широкого читача. Їх зберігають в особистому архіві поета.

Досі упорядники та видавці творів Антонича ставили за мету, насамперед, ознайомити літературну громадськість із творчістю геніального лемка, а не зібрати повне видання творів. 1966 року Мікулаш Неверлі у Пряшеві, а 1967 – Святослав Гординський та Богдан Рубчак у Нью-Йорку видали книги творів Антонича, однак повними їх можна назвати лише щодо передруку збірок (за невеликими винятками). У Радянській Україні, попри виразно негативне ставлення до постаті Антонича, 1967 року Дмитро Павличко упорядкував книжку вибраного, яка стала своєрідним вибухом у тогочасному літературному житті. Однак, так само як і пряшівське та нью-йоркське, видання 1967 року не претендує на вичерпність. У книжку за редакцією Дмитра Павличка не ввійшла низка творів, які написав Антонич поза збірками. Це ж стосується виданої 1989 року (упорядкування Д. Павличка, передмова М. Ільницького) книжки Антонича в серії «Бібліотека поета». 1998 року в Києві видано збірку Антонича (упорядник Л. Головата, редактор-упорядник М. Москаленко), яка сьогодні стала бібліографічною рідкістю.

Тексти творів повного академічного видання подані за першодруком (або ж за рукописом) із максимальним збереженням мови автора, що уможливить серйозні наукові дослідження у різних гуманітарних сферах. Цінність книжки й у ґрунтовних коментарях упорядника Данила Ільницького та розлогій передмові, автором якої є відомий літературознавець, член-кореспондент НАН України Микола Ільницький, один із перших «відкривачів» Антонича. Микола Ільницький уже понад 40 років досліджує творчість геніального українського поет. Під керівництвом професора Ільницького захищено дисертацію про Антонича.

Окрасою видання є 32 повноколірні сторінки ілюстративного додатку з унікальними 5-ма світлинами Антонича. Це фотокопії документів (свідоцтво про народження, свідоцтво зрілості, диплом магістра філософії та ін.), копії рукописів, обкладинки збірок Антонича авторства Святослава Гординського, Володимира Ласовського, ілюстрації за мотивами творів поета, пише ЗІК