Триває літературний конкурс видавництва «СМОЛОСКИП»

*З 1993 року видавництво «Смолоскип» проводить конкурс для українських літераторів та молодих науковців. Вік учасників: від 18 до 28 років. На конкурс приймаються написані українською мовою, раніше не публіковані поетичні, прозові, драматичні твори, а також художні твори для дітей; історичні, політологічні, культурологічні та літературознавчі дослідження, котрі стосуються проблематики ідеологічних та культурних трансформацій у ХХ сторіччі, рухів опору проти тоталітаризму та імперського шовінізму, ролі молоді у згаданих процесах.

Твори приймаються на розгляд журі до 31 грудня кожного року. Підсумки конкурсу підводяться раз на рік, у місяці травні.

В окремих номінаціях журі визначає лауреатів:
І премії (1000 грн.),
II премії (500 грн.),
III премії (250 грн.),
IV премії (150 грн.).
Твори лауреатів І і II премій видавництво публікує окремими книжками, а твори лауреатів III і IV премій та кращі ненагороджені твори можуть з’явитися друком в антологіях і збірниках «Смо­лоскипа». Подаючи рукопис на конкурс, автор тим самим дає право видавництву упродовж наступних п’яти років друкувати поданий текст або певну його частину окремою книжкою чи в періодичних виданнях.

Журі не розглядає твори лауреатів І і II премій видавництва «Смолоскип» попередніх років, а також твори, які:
1. Носять антиукраїнський характер;
2. Мають антирелігійне, шовіністичне або антисемітське спрямування;
3. Порнографічні твори, а також твори, в яких вживається ненормативна лексика.

Рукописи надсилати на конкурс в одному примірнику у друкованому вигляді на адресу: Київ 04071, вул. Межигірська, 21. Обсяг поетичної збірки – не менше 50 сторінок, обсяг прози і дослідження – не менше 100 сторінок.

Разом з творами на конкурс надсилати коротку автобіографію, фотографію і точну адресу. Видав­ництво передає журі рукописи без зазначення авторства, тексти не повертаються і публічно не рецензуються.

Litcentr