Оголошено конкурс на підтримку вітчизняного книговидання у Львівській області.

*Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації оголошує конкурс на підтримку вітчизняного книговидання у Львівській області. Конкурс має на меті популяризацію та рекламну підтримку україномовної книжки, випущеної видавництвами та видавничими організаціями Львівщини.

Початком конкурсу вважається дата оприлюднення оголошення про його початок (16 липня 2014 року). Конкурс триває 90 календарних днів з моменту його оголошення.

Для участі заявники подають такі документи:

– заяву на ім’я директора департаменту про включення до обласної програми підтримки українського книговидання на відповідний рік;

– реєстраційну картку встановленого зразка (додаток до Положення);

– установчі документи учасника конкурсу, копію угоди з видавництвом (у разі потреби) та копію свідоцтва про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників та книгорозповсюджувачів видавничої продукції;

– інші документи, що підтверджують право на видання (авторський договір, ліцензійний договір);

– детальний кошторис витрат на видання книжкової продукції;

– один примірник видання, яке пропонується до участі в Програмі.

Заявки подавати за адресою:79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 401, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської обласної державної адміністрації.

Примірники видань переможців конкурсу не рецензуються, не повертаються і зберігаються в департаменті для підтвердження легітимності видання. Примірники видань, які не перемогли у конкурсі, у разі потреби повертаються учасникам конкурсу.

Учасник конкурсу може за власним бажанням надавати листи-підтримки, рецензії з аргументами на користь включення до Програми.

Неодмінною умовою для прийому заявок від видавців та видавничих організацій є внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників та книгорозповсюджувачів видавничої продукції.

До участі в конкурсі не приймаються заявки і пропозиції на випуск періодичних видань та видань, які є в достатній кількості в бібліотечних фондах України, а також пропозиції щодо перевидань, якщо з часу появи попереднього видання минуло менше 5 років.

У разі надходження заявки на включення до Програми багатотомного видання, передбачається закупівля не більше двох томів на рік.

При надходженні заявок на закупівлю творів одного і того ж автора, до Програми включається не більше двох видань.

Максимальна сума закупівлі на одне видання не може перевищувати 50% вартості пропонованого тиражу та 25 тисяч гривень.

Перелік переможців конкурсу – одержувачів фінансової підтримки оприлюднюється на офіційному веб-порталі обласної державної адміністрації, офіційному веб-сайті обласної ради та в друкованих засобах масової інформації області протягом 5 днів після прийняття рішення про визначення переможців.

Книжкова продукція, закуплена згідно з Програмою, розповсюджується серед закладів та установ сфери культури і науки, шляхом безоплатної передачі та відповідно до розподілу, затвердженого директором департаменту з урахуванням результатів попереднього вивчення потреби у такій продукції. Частина тиражів може передаватися культурно-просвітницьким товариствам, українським громадам за кордоном, громадським організаціям області та іншим установам для забезпечення читацьких потреб. Залежно від призначення частина тиражів може використовуватися для представницьких цілей Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Більш детальну інформацію про умови проведення конкурсу можна дізнатися за телефоном: 261 27 75.

ІА ПРО