Запорізький університет спростував інфромацію про закриття кафедри української мови

*У зв’язку з публікацією недостовірної інформації на центральних та регіональних інтернет-ресурсах з приводу нібито закриття в Запорізькому національному університеті кафедри української мови, ректорат вишу вважає за доцільне довести до відома громадськості таку інформацію.

 

Запорізький національний університет був, є і залишається навчально-науковим центром, який не лише забезпечує викладання дисциплін на усіх 13 факультетах українською мовою, а також є носієм української духовності та славних традицій нашого народу, де велика увага приділяється святкуванню Дня української мови та слов’янської писемності, Шевченківським дням, вихованню патріотично свідомої молоді.

 

На філологічному факультеті – одному із найстаріших і найшановніших у Запорізькому національному університеті – функціонує п’ять кафедр: української літератури, українознавства, російської філології, української мови, загального і слов’янського мовознавства. З об’єктивних причин остання перестала відповідати вимогам чинного освітянського законодавства щодо мінімальної кількості штатних науково-педагогічних працівників. За таких обставин, з метою збереження наявного кадрового складу, напрацьованих освітянських традицій та наукових здобутків, вченою радою філологічного факультету та вченою радою Запорізького національного університету було прийняте рішення про створення на базі кафедри української мови потужної кафедри української мови та загального мовознавства.

 

З правової точки зору кафедри загального і слов’янського мовознавства та української мови будуть ліквідовані 31.08.2014, а на їх основі з 01.09.2014 року буде створена вищеназвана кафедра української мови та загального мовознавства . При цьому жоден науково-педагогічний працівник не буде звільнений. Отримають робочі місця на новоствореній кафедрі викладачі, які забезпечують навчальний процес на обох кафедрах, у тому числі й доцент Світлана Сабліна, яка при розподілі навантаження на наступний навчальний рік отримала повну ставку доцента.

 

Ректорат ЗНУ вважає причиною появи в медіапросторі неправильно витлумаченої інформації особисту позицію доцента Сабліної С.В. З метою усунення непорозумінь, її було додатково проконсультовано та запевнено, що в даній ситуації нічиї права не будуть порушені.

Взято з Facebook