Упродовж 17 років незалежності з понад 4000 книгарень в України збереглося ледве 500


Організатори зборів львівської громадськості «Україна – зона культурного лиха», які відбулися минулого четверга у Львівському палаці мистецтв за участі голови Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна та українських письменників і видавців братів Капранових оприлюднили резолюцію зборів та надіслали її до владних органів, повідомляє ЗІК

 

«Учасники зборів, проаналізувавши морально-психологічний клімат українського суспільства загалом і львівської громади зокрема, відзначивши деградацію соціального середовища і суспільної моралі, значне зниження культурного, освітнього, інтелектуального рівня населення України, особливо його молодої частини, дійшли висновку, що однією з головних причин цих негативних процесів і явищ є тривале ігнорування владою національної книги як духовно-мистецького продукту, основного інструменту формування світоглядної та інтелектуальної позиції громадянина сучасної України.

За сімнадцять років незалежності українська влада не тільки не перевершила книжкові здобутки радянської доби — видання 3,7 книги в рік на душу населення а звела їх до мінімуму, непристойного для будь-якої цивілізованої країни: 1,2 книги.

Упродовж 17 років з понад 4000 книгарень, що існували на теренах України, нині збереглися від смертельної владно-бізнесової гільйотини ледве 5 сотень. Тільки у Львові за цей час зникли 40 книгарень, які разом з книгами несли українському народові розумне, добре, вічне. Нині ж вони перетворені на казино, салони гральних автоматів, пивні бари, які стали розсадниками розпусти, аморальності, алкоголізму, наркоманії, джерелом важких соціальних хвороб і потрясінь.

І, як результат, атмосфера вседозволеності, перетворення грошей на ідола для поклоніння, брутальність, приниження людської гідності стали обов’язковим елементом повсякденного життя українців.

Виходячи з вищевикладеного, збори львівської громадськості вважають, що відродження української духовності, культури, освіти і науки, динамічний розвиток виробничої сфери й економіки України, запровадження найсучасніших інформаційних технологій в усіх сферах життя держави можливі лише за умови утвердження в Україні культу читання і культу національної книги. Здійснення цього повинно стати спільним обов’язком і влади, і громадськості.

З метою реалізації цього завдання на теренах міста Львова й області збори вимагають від міської та обласних органів влади:

  • оголошення зоною культури суб’єктів видавничої справи, що розміщені на площах, які є комунальною власністю та прийняття рішення про заборону на відселення, продаж чи перепрофілювання приміщень, в яких знаходяться суб’єкти видавничої справи без громадського контролю за цими процесами і врахування позиції громади;
  • безумовного виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 902-1 від 25 червня 2008 року «Про вимогу щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією»;
  • призначення керівних кадрів на ключові посади в структурах влади міста і області, відповідальних за стан культурного середовища, лише після обговорення можливих кандидатур з культурною громадськістю та громадського захисту ними своєї посадової програми дій;
  • розробки регіональної програми популяризації читання серед населення, починаючи з дітей дошкільного віку.

Створення з числа учасників зборів громадського комітету зі сприяння владі у діяльності щодо розбудови інфраструктури видавничої справи та контролю за її діяльністю в цій царині. З метою організації ефективної роботи комітету:

  • проаналізувати наявні заходи владних інституцій, що стосуються суб’єктів видавничої справи та загалом інфраструктури видавничої справи на предмет їх виконання;
  • оприлюднити результати цього аналізу та прізвища відповідальних державних службовців, з вини яких вони не були виконані. Вимагати безумовного виконання запланованих заходів та покарання винних у зриві реалізації запланованого»