Академія педагогічних наук України презентувала "Енциклопедію освіти"

 

"Енциклопедія освіти" ─ це перша у вітчизняній літературі довідниково-аналітична праця, що вмістила різноманітну інформацію з розвитку всіх рівнів освіти, теорії, історії та практики української педагогічної і психологічної науки. В цьому виданні присутні наукові відомості з різних галузей знань (педагогіки, психології, філософії, економіки, історії, мистецтва, етики, теорії управління, бібліотекознавства тощо).

 

Тираж унікального, першого в Україні видання "Енциклопедія освіти" побачив світ завдяки спільній роботі Академії педагогічних наук України і видавництва "Юрінком – інтер", повідомляє osvita.org.ua.До складання словника і написання статей залучалися авторитетні вчені (головний редактор видання – президент АПН України, академік НАН і АПН України Василь Кремень, академіки АПН України О.Я.Савченко. О.В.Сухомлинська, О.І.Ляшенко, співробітники всіх без виключення Інститутів Академії педагогічних наук України).

 

Шеф-редактор "Юридичного віснику України" Віктор Ковальський зазначив: "Енциклопедія освіти" покликана задовольнити інтереси широкого кола суб’єктів, які беруть участь в освітньому процесі: науковців, учителів, викладачів навчальних закладів різних рівнів, управлінців, батьків, громадськості загалом. Книга сприятиме утвердженню в суспільстві цінності освіти, вихованню поколінь, які прагнуть і вміють вчитися впродовж життя, сповідують демократичні ідеали.