Редакційна рада «Сучасності» заявляє про інтелектуальне рейдерство і зупиняє свою роботу (текст заяви)

ЗАЯВА

членів Редакційної ради журналу «Сучасність»

 

На початку цього року з’явилася надія на відродження знакового для історії української літератури і громадської думки часопису «Сучасність», який було засновано 1961 року на Заході і який від 1992 року видається в Україні. Зусиллями головного редактора Тараса Федюка та невеликої команди його однодумців вдалося підготувати й на високому рівні видати 4 числа відновленого журналу, повернути значну частину колишніх передплатників «Сучасності». Однак видавництво «Спадщина-інтеграл», якому було передано контрольний пакет акцій журналу «Сучасність» під зобов’язання забезпечити нормальні умови видання часопису, у вересні фактично припинило і до того мізерне фінансування роботи редакції та авторів, мотивуючи своє рішення відсутністю коштів.

Виникає логічне запитання: навіщо братися, якщо не можете? І постає законна вимога: якщо не здатні, поверніть журнал громаді, а засновництво – передайте тим структурам, які зможуть його видавати.

Сьогодні головного редактора та редакційний  колектив, які встигли підготувати число 10-те,  відсторонили від підготовки подальших номерів, навіть не поінформувавши про це Редакційну раду. Знаємо, що легендарний часопис «Сучасність» запропоновано формувати людям, які не мають ані досвіду роботи в журналах такого рівня, ані авторитету в професійному середовищі. Це, без сумніву, негативно позначиться на якості видання та на його репутації.

За таких умов вважаємо неможливою подальшу роботу в Редакційній раді теперішнього видання. Вимагаємо від літераторів, які мають причетність до видавництва «Спадщина-інтеграл», дистанціюватися від інтелектуального рейдерства, ясно і чітко заявити про відмову від контрольного пакету акцій часопису «Сучасність», що уможливило б дальші зусилля з метою порятунку цього легендарного видання.

Іван Дзюба, Ігор Юхновський (співголови ради), Сергій Грабовський,  Іван Драч, Сергій Жадан, Микола Жулинський, Олександр Івахненко, Мирослав Маринович, Володимир Моренець, Максим Стріха.