Криптологія по-книжковому

shtrykh-kod copyЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ

Сучасне суспільство висуває свої вимоги до видавця. Потреба в автоматизації обліку привела до появи кількох незалежних одне від одної систем класифікації книжок, які дозволяють за одним цим номером (ідентифікатором, якщо вживати термінологію) визначити тип або місце видання. Українські видавництва зазвичай звертаються до Книжкової Палати (корисним посиланням буде її адреса в Інтернеті — http://www.ukrbook.net/) щоб отримати обов’язкові для українських книжок ISBN, УДК, ББК та авторський знак. Якщо ви відкриєте будь-яку книжку на другій сторінці, саме там ви побачите всі ці показники. І розібратись що саме ці показники означають, зовсім нескладно. Проте сьогодні ми зупинимось лише на першому

ISBN розшифровується як International Standard Book Number — що означає „міжнародний стандартний номер книги”. Ці тринадцять цифрможна побачити не лише на другій сторінці. Досить часто код також розміщують на обкладинці у вигляді штрих-коду. Штрих-код – це послідовність чорних та білих смуг, що за певною системою шифрують інформацію так, щоб їх міг прочитати сканер і автоматично розпізнати зашифровану послідовність цифр. Штрих-коди бувають не тільки на книжках — згадайте будь-який похід у супермаркет. Втім, що штрих-код на продуктах харчування, що штрих-код на книжці виконують одну функцію — записати країну виготовлення, виробника та серійний номер. Проте побудовані вони зовсім по-різному.

Отож, перші три цифри однакові для будь-якої книжки. Це ідентифікатор галузі виробництва — всі ISBN починаються з цифр 978, що для комп’ютера означатиме „книга”. На друкованих виданнях так само можна зустріти ISMN (International Standard Music Number) — що використовується на нотах і починається з цифр 979; та ISSN (International Standard Serial Number) —що використовується для серійних видань і супроводжується префіксом 977.

Далі, від однієї до чотирьох цифр означають країну видання. Україна позначається трьома цифрами — 966. Тобто, будь-яка книга, видана в Україні матиме міжнародний ідентифікатор 978-966-… Позначка країни разом із наступною за нею позначкою видавництва займають від чотирьох до семи цифр — так, Британське видавництво Simon Wallenberg Press випускатє книжки із ISBN, що починається з 978-1-84356-…; Сінгапурське — 978-9971-5-…; а Українське видавництво „Зелений Пес” — 978-966-1515-… (видавництво може мати кілька ідентифікаторів, так, у в тому ж таки „Зеленому Псі” до 2007 року використовувався код …-966-2938-…)

Наступні цифри ще простіші — друга та третя з кінця цифри позначають, всього лише порядковий номер. А от остання цифра — контрольна, як і у будь-якого штрих-коду. Контрольна цифра використовується для страховки від помилок набору. Існують достатньо прості формули, за якими машина перевіряє „правильність” штрих-коду. Якщо ми поміняємо будь-яку цифру у ISBN на іншу, остання цифра, контрольна, теж стане іншою – відповідно, якщо ми помилимось, машина вкаже нам на невідповідність через неспівпадання „наведеної” та „правильної” контрольних цифр. Цікаво, що контрольна цифра — єдине поле де використовуються не тільки, власне, цифри. Формула може дати результат від 0 до 10, і „десятка” позначається літерою „-х”

В мережі є достатньо багато „генераторів” штрих-коду, який ви можете використати для отримання штрих-коду із готового ISBN. По сам номер же видавцю треба звертатись у Книжкову Палату.
Книжкова Палата України використовує також і інші системи класифікації. Наприклад, для того, щоб закодувати жанр книги використовується Універсальна Десяткова Класифікація (УДК), Бібліотечно-Бібліографічна класифікація (ББК), яка також включає в себе інформацію про автора, місце написання та мову твору, та авторський знак, що позначає конкретного автора (чи групу авторів).
Вміючи тлумачити ці ідентифікатори ми можемо багато сказати про книгу — та пам’ятайте, що ніякі шифри не дадуть більше інформації ніж дружня порада.

Олесь Петік